Siedziba: Koło Automobilklubu Łódzkiego - Auto Koło Centrum AKC
Drewnowska 147
91-008 Łódź
B.S. 65 1050 1461 1000 0023 7123 6312
biuro@ak-centrum.pl

Biuro: Chmielna 73B/53
00-801 Warszawa
602 25 95 90
wwp@post.pl