Auto Koło Centrum - Koło Automobilklubu Łódzkiego

Warszawa - biuro klubu

Chmielna 73B/53
00-801 Warszawa
wwp@post.pl
tel. 602 25 95 90

Łódź - siedziba klubu

Drewnowska 147
91-008 Łódź
biuro@ak-centrum.pl